BLG

Blog

Organizačné zmeny v KHB

23.6.2017

1. júla 2017 uplynie rok, odkedy Kunsthalle Bratislava (KHB) prešla do správy Slovenskej národnej galérie. Odpočet z ročnej činnosti predstavitelia oboch pracovísk odprezentovali formou verejnej diskusie 7. júna 2017. Vedenie SNG zvolilo stratégiu vystupovať vo vzťahu ku KHB ako inkubátor, sústredili sme sa na zvládanie administratívnych procesov, profesionalizáciu galerijnej prevádzky, zabezpečenie vlastnej počítačovej siete a ostatného pracovného zázemia. Ďalším krokom, ktorý vyplynul z bežného chodu ako i z verejnej diskusie, je organizačná zmena (k 1.

Kunsthalle do SNG (?) - Zuzana Bartošová (bývalá riaditeľka SNG, zakladateľka AICA Slovakia)

9.5.2016

Vážené kolegyne a kolega, členovia Poradného zboru SCVU,

obraciam sa na vás so žiadosťou o vyjadrenie adresované MK SR, smerujúce zastaviť nešťastné rozhodnutie zriaďovateľa, pričleniť SCVU, ktorého súčasťou je Kunsthalle, k Slovenskej národnej galérii.

Kunsthalle do SNG (?) - Ilona Németh

7.5.2016

Otázku či má odôvodnenie existencia Kunsthalle v Bratislave alebo celkovo na našej kultúrnej scéne, už máme za sebou niekoľko rokov dozadu.

Dôkazom je, že vlastne vznikli skoro naraz tri rôzne modely rovnakej inštitúcie.  Vtedajší / dnešný minister kultúry Marek Maďarič povedal 28. mája 2013 pre Sme v článku Alexandra Balogha:

Strategický plán odbornej činnosti Slovenského centra vizuálnych umení a Domu umenia/ Kunsthalle Bratislava na roky 2016-2018 s ohľadom na vývoj situácie v prvých rokoch existencie (2014-2015)

6.5.2016

1. Charakteristika východzieho stavu na základe vývoja z rokov 2014-2015

2. Vybrané tituly výstavnej činnosti na roky 2016-2018 a ich medzinárodný dosah

3. Sprievodné a vzdelávacie aktivity

4. Výskum, dokumentácia, knižnica, archív

5. Udržateľnosť a ďalší rozvoj činnosti a štandardov SCVU a KHB

 

Kunsthalle do SNG (?)

3.5.2016

SNGSCVUKHB

Asi nie som jediný, kto by potreboval od kompetentných jednoznačné vysvetlenie nápadu roka: spojiť najvyššiu centrálnu zbierkotvornú galerijnú inštitúciu Slovenska s výstavnou inštitúciou typu Kunsthalle. To naozaj nemá Slovenská národná galéria (SNG) okrem rekonštrukcie, digitalizácie a ďalších veľkých projektov dosť svojej vlastnej práce – ktorej kvality a vysokú odbornú úroveň týmto samozrejme nespochybňujem?

Ako prekonať strach z neznámeho?

28.4.2016

Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie a predstaviť verejnosti diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň, ktoré sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim. Pri príležitosti výstavy Strach z neznámeho sme niektorým participujúcim umelcom položili dve otázky:

Nina Vrbanová: Prvý (k)rok s Kunsthalle LAB

1.12.2015

Výstavný priestor Kunsthalle LAB vznikol v roku 2014 rekonštrukciou priestorov bývalej predajne Dielo (neskôr pobočka mobilného operátora Orange) na prízemí Domu umenia v Bratislave. Prvýkrát po rokoch fakticky komerčného využívania tohto exponovaného priestoru v centre hlavného mesta sa jeho funkcia zmenila na nonprofitnú, verejnú galériu súčasného vizuálneho umenia.