BLG

Blog

Kunsthalle do SNG (?) - Zuzana Bartošová (bývalá riaditeľka SNG, zakladateľka AICA Slovakia)

9.5.2016

Vážené kolegyne a kolega, členovia Poradného zboru SCVU,

obraciam sa na vás so žiadosťou o vyjadrenie adresované MK SR, smerujúce zastaviť nešťastné rozhodnutie zriaďovateľa, pričleniť SCVU, ktorého súčasťou je Kunsthalle, k Slovenskej národnej galérii.

Kunsthalle do SNG (?) - Ilona Németh

7.5.2016

Otázku či má odôvodnenie existencia Kunsthalle v Bratislave alebo celkovo na našej kultúrnej scéne, už máme za sebou niekoľko rokov dozadu.

Dôkazom je, že vlastne vznikli skoro naraz tri rôzne modely rovnakej inštitúcie.  Vtedajší / dnešný minister kultúry Marek Maďarič povedal 28. mája 2013 pre Sme v článku Alexandra Balogha:

Strategický plán odbornej činnosti Slovenského centra vizuálnych umení a Domu umenia/ Kunsthalle Bratislava na roky 2016-2018 s ohľadom na vývoj situácie v prvých rokoch existencie (2014-2015)

6.5.2016

1. Charakteristika východzieho stavu na základe vývoja z rokov 2014-2015

2. Vybrané tituly výstavnej činnosti na roky 2016-2018 a ich medzinárodný dosah

3. Sprievodné a vzdelávacie aktivity

4. Výskum, dokumentácia, knižnica, archív

5. Udržateľnosť a ďalší rozvoj činnosti a štandardov SCVU a KHB

 

Kunsthalle do SNG (?)

3.5.2016

SNGSCVUKHB

Asi nie som jediný, kto by potreboval od kompetentných jednoznačné vysvetlenie nápadu roka: spojiť najvyššiu centrálnu zbierkotvornú galerijnú inštitúciu Slovenska s výstavnou inštitúciou typu Kunsthalle. To naozaj nemá Slovenská národná galéria (SNG) okrem rekonštrukcie, digitalizácie a ďalších veľkých projektov dosť svojej vlastnej práce – ktorej kvality a vysokú odbornú úroveň týmto samozrejme nespochybňujem?

Ako prekonať strach z neznámeho?

28.4.2016

Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie a predstaviť verejnosti diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň, ktoré sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim. Pri príležitosti výstavy Strach z neznámeho sme niektorým participujúcim umelcom položili dve otázky:

Nina Vrbanová: Prvý (k)rok s Kunsthalle LAB

1.12.2015

Výstavný priestor Kunsthalle LAB vznikol v roku 2014 rekonštrukciou priestorov bývalej predajne Dielo (neskôr pobočka mobilného operátora Orange) na prízemí Domu umenia v Bratislave. Prvýkrát po rokoch fakticky komerčného využívania tohto exponovaného priestoru v centre hlavného mesta sa jeho funkcia zmenila na nonprofitnú, verejnú galériu súčasného vizuálneho umenia.