30.11.2018 o 12:00 - 24.2.2019

Výstava

OBJEKTívne / OBJECTive

Hlavným zámerom výstavy je predovšetkým konfrontovať a podporiť súčasnú podobu objektu (objektov či inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore a preferovať nefiguratívny jazyk foriem, tvarov a ich významových kontextov.