Výstava
22.6.2017 o 18:00 - 27.8.2017

STANO FILKO: 2037

V júni tohto roka by sa významný predstaviteľ slovenského umenia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti Stano Filko dožil 80 rokov.
Výstava
13.7.2017 o 18:00 - 29.10.2017

ERIK ŠILLE

Maliarske výstavy boli šlágrom začiatku milénia a súviseli s „boomom mladej maľby“ po roku 2000, kedy maľba plnila výstavné siene, aukčné katalógy a budila mediálny záujem. Vtedy sa maľbe nevyhla azda žiadna inštitúcia a ešte aj Aurel Hrabušický mal na ňu originálny názor.