ARTIST STALK

Hostia: Katarína Poliačiková, Boris Sirka, Roman Štětina

ARTIST STALK je nový pravidelný formát moderovaných diskusií o súčasnom vizuálnom umení. Koncepcia Michala Stolárika stavia na umelcoch a ich autorských prezentáciách, formou ktorých predstavia svoje aktuálne projekty, proces tvorby, idey či názory. Zámerom tohto formátu je priblížiť už etablovaných i začínajúcich umelcov, ktorých projekty zasluhujú priestor a zvýšenú pozornosť kultúrnej verejnosti. Nepremeškajte 'tu a teraz' súčasného umenia.
Moderuje: Michal Stolárik

 

Moderovaná diskusia pre verejnosť

11.3.2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

vstup voľný

 

Na prvom stretnutí sa predstaví Katarína Poliačiková, ktorá v minulom roku absolvovala niekoľko rezidenčných pobytov v zahraničí, kde vznikli nové diela v intenciách jej ostatného záujmu o fotografický proces. Výber zo svojho aktuálneho portfólia odprezentuje aktuálny víťaz Ceny Jindřicha Chalupeckého, video tvorca a audiofil Roman Štetina. Novú vlnu inšpirácie, odlišné spoločenské zvyklosti a výzvy s nimi súvisiace priblíži maliar a hudobník Boris Sirka, ktorý na konci minulého roka strávil niekoľko mesiacov na rezidencii v Tokyu.