ARTIST STALK. Moderovaná diskusia Michala Stolárika

Hostia: András Cséfalvay, Adam Šakový, Jaro Varga

ARTIST STALK je nový pravidelný formát moderovaných diskusií o súčasnom vizuálnom umení. Koncepcia Michala Stolárika stavia na umelcoch a ich autorských prezentáciách, formou ktorých predstavia svoje aktuálne projekty, proces tvorby, idey či názory. Zámerom tohto formátu je priblížiť už etablovaných i začínajúcich umelcov, ktorých projekty zasluhujú priestor a zvýšenú pozornosť kultúrnej verejnosti. Nepremeškajte 'tu a teraz' súčasného umenia.
Moderuje: Michal Stolárik

Moderovaná diskusia pre verejnosť:
streda 22.4.2015 od 17:00 do 19:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Druhé vydanie diskusného formátu ARTIST STALK nadviaže na ambíciu približovať súčasné vizuálne umenie formou autorských prezentácií. Po úspešnom a rozmanitom prvom vydaní sa opäť pozrieme bližšie na vybraných umelcov, ktorí predstavia svoju aktuálnu tvorbu, uvažovanie či ideové procesy zasluhujúce zvýšenú pozornosť.

András Cséfalvay patrí k najmladším víťazom Ceny Oskára Čepana (2009), odkedy sa mu podarilo vlastnú tvorbu rozvinúť do súčasnej – mediálne i ideovo rozmanitej podoby (video, maľba, performance, autorská hudba, a i.). V ostatnom období sa Cséfalvay častejšie prezentuje v zahraničnom kontexte, prípadne tvorí site specific. Adam Šakový je predstaviteľom mladej - novej maliarskej generácie, pričom sa zaujíma o vzťah medzi fotografiou a maľbou s príznačným fokusom na pozornosť diváka. Jeho aktuálna tvorba, ktorú osobne predstaví, už dávno prekonala (pre istú dobu typické) 'maľby oviec', vďaka ktorým sa dostal do povedomia umeleckej scény. Jaro Varga v posledných rokoch absolvoval niekoľko zahraničných rezidencií (Berlín, New York, Seoul, Varšava, Krems a i.) i medzinárodných výstav, pri príležitostiach ktorých vznikali nové diela. Jeho tvorba nie je previazaná s konkrétnym médiom, typický je však záujem o okolitý svet, minulosť, historické udalosti a ich súvislosti. Je spolukurátorom Galérie Hit.