Autorská prehliadka výstavy ZORKA LEDNÁROVÁ: Perspektíva

Kunsthalle Bratislava pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Perspektíva, ktorú povedie autorka výstavy - Zorka Lednárová.

Foto: Martin Marenčin

30. 5. 2019 (Štvrtok)
17:00
Kunsthalle LAB
Vstup voľný

Výstava Zorky Lednárovej vizuálne prepája rôzne písma a znakové sústavy. S využitím kartografického jazyka ukazuje svet ako jediný živý organizmus neustále pretváraný mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne mimo štátnych hraníc a často napriek politickému usporiadaniu krajín.


Viac info

 


ZORKA LEDNÁROVÁ (*1976, Bratislava) študovala sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch Juraja Meliša a Jána Hoffstädtera (1995 – 2000), na Muthesius Hochschule für Kunst und Gestaltung v Kieli v odbore sochárstvo a projekty u prof. H. Brunnera a R. Weißledera a na Čínskej národnej akadémii v Hangzhou v odbore sochárstvo a kaligrafia. Postgraduálne štúdium, kurátorstvo a umenie vo verejnom prostredí úspešne absolvovala na Institut für Kunst und Kontext na Universität der Künste v Berlíne. Od roku 2007 viedla osem rokov Okk/Raum 29 (Organ kritischer Kunst) interdisciplinárny dialóg politického umenia a aktivizmu v Kolonie Wedding v Berlíne. Od 1994 pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Zorka Lednárová z pozície umelkyne, aktivistky a kurátorsky vníma umenie a jeho inštitúcie v kontextuálnych vzťahoch. Programovo sleduje tri hlavné smery: vlastné motivované výtvarné dielo, sochárske dielo a inštaláciu pre verejné priestranstvá (vždy v úzkom spojení s krajinou a mestom) a nakoniec kurátorstvo s dôrazom na prekrývanie umenia do spoločenských a politických projektov s postkoloniálnou a post-západnou agendou. V rade prác post-konceptuálnej povahy pracovala s napätím medzi globálnym a miestnym a začala používať svoj vlastný interpretačný kód v kartografickom jazyku. Štruktúra mapy sa stala pre Lednárovú nástrojom pre vyjadrenie umeleckých i občianskych názorov ako i metóda vizualizácie globálnych prepojení. Mapa a písmo sa pre ňu stali symbolmi kultúry. Žije a pracuje v Berlíne.