Československé väzby

Kunsthalle Bratislava pozýva na komentovanú prehliadku, ktorú povedie Tomáš Pospiszyl, ktorý v spoločnom rozhovore s vystavujúcim umelcom Viktorom Frešom odhalí významy jeho diel v rovine obsahovej, ako aj v rovine výrazových prostriedkov..

Foto: Jakub Jančo

23. 1. 2019 (Streda)
18:00
1. poschodie KHB
Vstup voľný

Špeciálny sprievod výstavou OBJEKTívne s historikom umenia, kritikom a kurátorom pôsobiacim v Prahe – Tomášom Pospiszylom a s vystavujúcim umelcom Viktorom Frešom.


Výstavný projekt s názvom OBJEKTívne, ktorý premiérovo predstavuje Kunsthalle Bratislava, sa koncentruje na mapovanie stavu súčasného 3D myslenia na českej a slovenskej výtvarnej scéne. Hlavným zámerom je konfrontovať  a podporiť súčasnú podobu objektu (vrátane inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore a nefiguratívneho jazyka foriem, tvarov a ich významových kontextov. Výstava sa pritom sústreďuje na generácie umelcov, ktorí nastúpili na výtvarnú scénu po zmene režimu (po  roku 1989) a dnes figurujú aj v širšom stredoeurópskom kontexte. 

 

Vystavujúci autori a autorky: Jiří Černický (CZ), Viktor Frešo (SK), Krištof Kintera (CZ), Dominik Lang (CZ), Marek Kvetan (SK), Denisa Lehocká (SK), Roman Ondak (SK), Pavla Sceranková (SK/CZ), Tomáš Vaněk (CZ)

Hostia: Peter Rónai (SK), Jiří Kovanda (CZ)