Cukroví baróni a ich odkaz

Prednáška o histórii a rozvoji cukrovarníctva na Slovensku. Od 19. storočia cukrovary, ako jeden zo symbolov priemyselnej revolúcie a ich produkt "biele zlato", tvorili základ bohatstva buržoázie a šľachty.

9.5.2018  (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Kunsthalle Bratislava pozýva na prednášku o histórii a rozvoji cukrovarníctva na Slovensku. Od 19. storočia cukrovary, ako jeden zo symbolov priemyselnej revolúcie a ich produkt "biele zlato", tvorili základ bohatstva buržoázie a šľachty. Miroslav Eliáš – kurátor prizvaného projektu Múzeum cukru bude hovoriť o fungovaní cukrovarov v minulosti, aj o tom, čo nám po nich zostalo v podobe kultúrneho dedičstva a aký význam v rozvoji spoločnosti zastávali.

 

 

RNDr. Miroslav Eliáš (1982) je muzejník, historik a spisovateľ. Narodil sa a pôsobí v meste Šurany. Vyštudoval muzeológiu na Katedre ekomuzeológie – Fakulty prírodných vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici (2006) a následne obhájil rigoróznu prácu na tému Environmentálny manažment múzejných zariadení (2009). Pôsobil ako kultúrny referent v Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch. Od roku 2007 je správcom Mestského múzea Šurany, ktoré spoluzaložil. Okrem toho sa podieľal na založení Múzea rodu Forgách v Kaštieli Jelenec pri Nitre, kde je súčasne autorom a garantom stálej expozície. 

 

 

Facebook event