Denný tábor: UMELEC AKO REPA

Denný tábor Kunsthalle Bratislava a Galérie mesta Bratislavy ponúka deťom vo veku 6 až 10 rokov tvorivú expedíciu do sveta umenia.

Pozývame ťa objavovať umenie okolo nás, počas tvorivého týždňa o umení pre deti vo veku 6 – 10 rokov.

 

Spoločne preskúmame výstavy Ilony Németh aj Ruda Sikoru, vyberieme sa na výlet a budeme hľadať odpovede na otázky:
– Kde všade sa dá nájsť umenie?
– Čo sa skrýva v hlave umelca?
– Ako rozumieť reči umenia?
– Je umenie hra alebo vážna vec?
– Je aj vo mne kúsok umelca?

 

Cena 120 € zahŕňa:
– stravu (desiata, obed, olovrant, pitný režim),
– materiál na tvorivé aktivity,
– cestovné náklady a vstupné,
– odborných galerijných pedagógov.

 

Počet miest je limitovaný, prihlášky prosím posielajte na adresu:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk