Denný tábor: V GALÉRII AKO DOMA

Pre deti od 6 do 10 rokov

Denný tábor Kunsthalle Bratislava a Galérie mesta Bratislavy ponúka deťom vo veku 6 až 10 rokov tvorivú expedíciu do sveta umenia.

Termín: 10.-14. júl 2017, denne od 8:30 do 16:30 h. 

Denný tábor V GALÉRII AKO DOMA pre deti od 6 do 10 rokov ponúka:
- hravé spoznávanie umenia so zameraním na sochárstvo,
- exprimentovanie a rozvíjanie tvorivých zručností,
- nahliadnutie do zákulisia galérie,
- hry v interiéri a exteriéri,
- stretnutie s novými kamarátmi a dobrú zábavu. 
 

Cena je 110€ a zahŕňa:
- stravu (desiata, obed, olovrant, pitný režim),
- materiál na tvorivé aktivity,
- cestovné náklady a vstupné,
- odborných galerijných pedagógov.


Prihlášky posielajte najneskôr do 31. 5. 2017 na adresu, kde vám radi poskytneme ďalšie informácie (počet miest je limitovaný):
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk (Daniela Čarná)