Deväťdesiate roky bez maľby?

Ich súčasná dohra a jej následky

Deväťdesiate roky sú bežne vnímané ako tie, ktoré maľbe nežičili a postupne ju vytlačili na nesledovaný okraj výtvarnej scény. V prednáške nám ich priblíži Beata Jablonská.

Prednáška pre verejnosť:
8.10.2014 o 17:00
Kunsthalle Klub
Vstup voľný

Deväťdesiate roky sú bežne vnímané ako tie, ktoré maľbe nežičili a postupne ju vytlačili na nesledovaný okraj výtvarnej scény. Ich paradoxom ale je, že práve v tomto periférnom zázemí sa sformoval predobraz všetkého toho, čo v dnešnej maľbe považujeme za zásadné, či už v súvislostiach formálnych, alebo obsahových. Prečo tak zásadné premeny maľby výstava Paradox 90. zachytila len okrajovo je otázka, na ktorú odpovede bude hľadať aj táto prednáška.