Experiment umenie

Pondelky v KHB: Ďalšie pokračovanie pravidelného cyklu workshopov pre dospelých - tentokrát k výstave Inverzná romantika.

27. 5.  2019 (Pondelok)
17:00
KHB 1.poschodie
Vstup: 5€/osoba

Na workshope pre dospelých sa budeme venovať vybraným dielam z pohľadu reflexie sveta výtvarného umenia, na ktorý mnohí autori
na výstave reagujú a odkazujú. Porozprávame sa o stratégiách ich interpretácií a pokúsime sa vytvoriť vlastnú vizuálnu koláž.

 

EXPERIMENT UMENIE je pravidelný formát workshopov pre študentov stredných, vysokých škôl a dospelých vo forme rozprávaní o umení, tvorivých aktivít, diskusií so súčasnými umelcami s cieľom priblížiť svet súčasného umenia a ponúknuť možnosť aktívnej participácie na interpretácii umenia. Tematicky vychádza z výstavného plánu Kunsthalle Bratislava.

 

Tešíme sa na vás!

 

Prihlášky: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 5€/ osoba