Február v KHB

WORKSHOPY / PREDNÁŠKY / VÝSTAVY / DISKUSIE

Kunsthalle KLUB

Kunsthalle LAB

Kunsthalle KIDS

Program Kunsthalle Bratislava v mesiaci február:

 

 

(Po) 6. 2. 2017 – Kurátorský sprievod výstavou A je tu zas? s Petrou Hanákovou

Výstavu prezentujúcu viac než 20 slovenských umelcov a ich diela reflektujúce obdobie Slovenského štátu priblíži kurátorka SNG Petra Hanáková aj za osobnej účasti vystavujúcich umelcov: Petra Kalmusa a Nora Knapa.

 

(St) 8. 2. 2017 – Umenie pre verejný priestor (Adam Berka, Eduard Kudláč)

Vo februárovom vydaní diskusného cyklu Niny Šoškovej sa predstaví vyštudovaný architekt, kníhkupec a milovník Bratislavy – Adam Berka a režisér, dramatik a fotograf – Eduard Kudláč.

 

(So) 11. 2. 2017 – Živý pamätník (Kunsthalle KIDS)

Program pre rodiny s deťmi k výstave A je tu zas? bude venovaný pamätníkom, ktoré zaznamenávajú dôležité udalosti z histórie. Niekoľko "živých pamätníkov" si spoločne vytvoríme. 

 

(Po) 13. 2. 2017 – Experiment umenie X (worskhop pre dospelých)

Posledné stretnutie k výstave A je tu zas? sa bude venovať otázke holokaustu počas Slovenského štátu a príbehom ľudí, ktorých sa týkal. Zameriame sa na diela Juraja Bartusza, Ľuba Stacha, Milana Vagača, spôsoby zaznamenávania spomienok a experimentálnu techniku vyvolávania fotografie.

 

(Št) 16. 2. 2017 – Vernisáž výstavy INTO THE MU

Pojem "mu" označuje absenciu vypĺňajúcu objem, prítomnosť cez prázdnotu. Ako teda zobraziť prázdno v trojrozmernom výstavnom priestore? Odpovedia štyria umelci na výstave "INTO THE MU": Nathan Baker, Myriam El Haïk, Ciarán Walsh, Dušan Zahoranský. 

 

(Po) 20. 2. 2017 – Kurátorský sprievod výstavou A je tu zas? s Bohunkou Koklesovou 

Posledný kurátorský výklad výstavy, v ktorej súčasní umelci reflektujú obdobie Slovenského štátu.

 

(St) 22. 2. 2017 – Oslobodený divák / ZRUŠENÉ

Kuátorka a kunsthistorička Mira Keratová priblíži tému o umení, ktoré sa bezprostredne nezaoberá revoltou v politickom či sociálnom zmysle, t.z. nie je nutne viazané na potrebu materiálnej zmeny, ale inšpiruje k revolte osobnej a vnútornej premene.

 

(So) 25. 2. 2017 – Finisáž výstavy A je tu zas? spojená s uvedením sprievodného katalógu

Posledná komentovaná prehliadka výstavy A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení s galerijnou pedagogičkou KHB Luciou Kotvanovou. Súčasťou finisáže bude prezentácia katalógu, ktorý predstavia kurátorky výstavy.

 

 

Prebiehajúce výstavy:

 

A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení (4. 11. 2016 – 26. 2. 2017)

Výstava sa zaoberá novodobou históriou Slovenska z pohľadu 24 súčasných umelcov naprieč generáciami, ktorí tému reflektujú na základe jej historickej reflexie, ale aj na pozadí nárastu extrémizmu v súčasnej spoločnosti.

 

Vzdelávacie programy KHB