Feminizmus.sk

Prednáška Alexandry Tamásovej zo série špecializovaných sprievodných podujatí k výstave Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998).
Prednáša: Alexandra Tamásová

Prednáška pre verejnosť:
streda 26. 11. o 17:00
Kunsthalle KLUB, vstup voľný

"Po Nežnej revolúcii začali do nášho prostredia výrazne prenikať zo „Západu“ (okrem iného) aj trendy v umení a umeleckej teórii, ktoré boli spočiatku prijímané so záujmom a nadšením, medzičasom vyprchaným, resp. transformovaným. V slovenskom umení a spisbe o umení sa objavujú témy a prístupy, dovtedy latentné, alebo úplne absentujúce. Patrí medzi ne napr. telo a telesnosť, rodové stereotypy, nazerané cez feministickú či, novšie, genderovú optiku. V prednáške budeme sledovať, akým spôsobom sa tento diskurz (ne)udomácnil v našom prostredí, pokúsime sa načrtnúť kontúry slovenského variantu feministického a rodovo citlivého umenia, a zhodnotiť, aké sedimenty z tejto módnej vlny zostali usadené na umeleckej scéne dodnes," Alexandra Tamásová, asistentka Zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

- - -