Finisáž výstavy + uvedenie sprievodného katalógu

Nechajte sa poslednýkrát previesť výstavou, ktorá prezentuje diela viac ako dvadsiatich súčasných slovenských umelcov reflektujúcich obdobie Slovenského štátu – s odborným komentárom galerijnej pedagogičky KHB Lucii Kotvanovej. Súčasťou finisáže bude prezentácia sprievodného katalógu.

25. 2. 2017 (sobota)
16:00 hod.

1. poschodie KHB


Vstup voľný!

 

Výstava A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení reaguje na aktuálnu a nielen na poli vizuálneho umenia citlivú tému – kontroverzného obdobia dejín Slovenska. Reflektuje tak zároveň jednu z výrazných línií súčasného umenia na Slovensku, ktorou je angažované umenie.

Jednotlivé diela nevznikli na objednávku (s výnimkou jednej adaptácie), všetky už boli vystavené alebo publikované a sú súčasťou aktuálneho umeleckého diskurzu. To iba potvrdzuje fakt, že súčasné umenie sa tejto zložitej socio-politickej téme nevyhýba, ale naopak ju opätovne reflektuje v spektre viacerých generácií umelcov.