HOBBYti: Téma varenie

HOBBYti _ Čo robia výtvarníci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu? Diskusný večer v koncepcii OMARA MIRZU

Diskusia pre verejnosť:

19.3.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB

vstup voľný

Kunsthalle Bratislava 
Vás srdečne pozýva na diskusno-kulinársky večer 
v koncepcii OMARA MIRZU

HOBBYti _ Čo robia výtvarníci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu?

Téma: VARENIE

Hostia: Juliana Mrvová a Erik Šille

-----------------------------------------------------------------------
Erik Šille žije a tvorí v Bratislave. 
VZDELANIE
2000-2006, Vysoká škola výtvarných umení (4. ateliér maľby prof. Ivana Csudaia)
2006-2010, Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby, odborný asistent
OCENENIA
2010, Laureát Nadácie Tatra banky Mladý tvorca / Young artist laureate of Tatra Bank Fund
2010, Strabag Art Award / Nominácia za Slovensko
2009, 1. miesto na VÚB Maľba / 1st place on the VÚB Painting
2006, 3. miesto na VÚB Maľba / 3rd place on the VUB Painting
2006, Cena Igora Kalného, IV. Zlínsky salón mladých / IV. Zlín Youth Salon , CZ

REZIDENČNÉ POBYTY
2013, Youkobo Art Space, Tokyo, JAP
2012, 6x9=2012, Banská St a nica Contemporary, SK

"Som presvedčený, že základným príbehom, ktorý je zreteľne postrehnuteľný na Erikových maľbách je príbeh fascinácie. Vizuálnej fascinácie predovšetkým, ale vizuálnej fascinácie tak silnej, že veľmi rýchlo prestupuje prah politického a etického, čím sa Šilleho maľba stáva v dobrom zmysle slova angažovanou." (Norbert Lacko)

---------------------------------------------------------------

Juliana Mrvová (1979)
maliarka a organizátorka výstav.
Zije a pracuje v Bratislave, kde aj študovala Vysokú školu výtvarných umení odbor maľba a iné médiá, v rokoch 1999-2005 a v pokračovala doktorátom v rokoch 2005-2008. 
Do roku 2013 pôsobila ako manažer výstav pre združenie tranzit.sk, kde okrem iného viedla aj výstavný priestor pre študentov s názvom Hangár. Momentálne sa venuje vlastnej tvorbe - maľbe a kresbe, ako umelec na voľnej nohe. Vystavovala doma aj v zahraničí a jej diela sú súčasťou viacerých verejných zbierok ( Nitrianska Galéria,Nitra; zbierka Marek, Brno; zbierka Richarda Adama, Brno; zbierka Ville de Montrouge, Paríž, Francúzsko a iné). V poslednej dobe sa zúčastnila viacerých rezidenčných pobytov, ktoré ovplyvnili jej tvorbu. V roku 2013 to bola Litovská Nida Art Colony, Taliansky Ateliér A v Apricale a slovenské Periférne centrá v Dúbravici, kde vytvorila exteriérové dielo 4x10m na stene potravín Jednota, ktoré je inštalované až do júna tohto roku. 
Jej hlavným hobby je pestovanie rastlín a záhradníčenie a tiež varenie, najlepšie z vlastnoručne vypestovaných surovín. 

Viac o autoroch nájdete tu:

www.eriksille.com

www.julianamrvova.com