HOBBYti: Téma literatúra

Diskusno-pestovateľský večer v koncepcii Omara Mirzu HOBBYti _ Čo robia výtvarníci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu?

Diskusný večer pre verejnosť

21.5.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB, vstup voľný

 

 

Hostia: Robert Bielik, Daniel Grúň, Nóra Ružičková

Robert Bielik síce trávi viac času maľovaním, no pre mapovanie vnútra je preňho silnejšia literatúra, Nóra Ružičková umelecky skúma vzťahy obrazu a textu a publikovala už 5 básnických zbierok, Daniel Grúň popri kurátorovaní výstav a teoretickom výskume súčasného umenia píše poéziu.

ROBERT BIELIK sa narodil v roku 1963 v Leviciach. V rokoch 1987–1993 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. Od roku 1994 pôsobí ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ilustroval 7 kníh pre vydavateľstvá Slovenský spisovateľ, Smena, Eugenica a Petrus. Vydal 7 zbierok poézie, 2 prozaické texty a 2 zbierky esejí. S Jánom Litvákom, Andrijanom Turanom a Kamilom Zbružom vytvorili literárnu skupinu Barbarská generácia, spoločne vydali knihu Barbar(u)ská ruleta (1998, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Spolu s Jánom Litvákom zostavil antológiu slovenskej duchovnej poézie Stratená v ľaliách.
Popri maľovaní a písaní sa venuje cestovaniu, okrem Antarktídy a Austrálie navštívil všetky kontinenty, najčastejšie sa vracia do Indočíny a Indie. Žije a tvorí v Bratislave.


DANIEL GRÚŇ (1977) je historik umenia, kurátor, pedagóg, editor a spisovateľ. V roku 2009 publikoval dizertačnú prácu s názvom Archeológia výtvarnej kritiky (VŠVU/Slovart) a básnickú knihu Manuál (Ars Poetica). Skúma archív ako miesto osobnej i kolektívnej pamäti, venuje sa tvorbe umelcov 60. až 80. rokov, zaujíma sa o vzťahy medzi umením a sociálnou prácou. Vedu a poéziu vníma ako spojité nádoby.


NÓRA RUŽIČKOVÁ (1977, Bratislava) vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2007 – 2009 pôsobila ako výskumná pracovníčka IUV VŠVU, v spolupráci s Annou Daučíkovou organizovala ZONE – medzinárodné interdisciplinárne workshopy Katedry intermédií a multimédií (grant KEGA). Od roku 2009 pracuje ako asistentka a od roku 2011 ako odborná asistentka v Ateliéri videa a multimediálnej tvorby KIM. 
Vo svojich výtvarných projektoch využíva rôzne média a formy vyjadrenia, v posledných rokoch sa venuje najmä výskumu inštitucionalizácie a kategorizácie umenia a vzťahov obrazu a textu. Viaceré z projektov vytvorila v spolupráci s Mariannou Mlynárčikovou, v súčasnosti tvorivo spolupracuje aj s Majou Štefančíkovou a Adamom Novotom. 
Je aktívna aj v oblasti literatúry. Publikovala päť básnických zbierok: Mikronauti (1998, Drewo a srd), Osnova a útok (2000, Drewo a srd), Beztvárie (2004, vlastným nákladom), Parcelácia vzduchu (2007, Modrý Peter), Pobrežný výskum (kniha + autorské zvukové CD, 2009, Ars Poetica) a knihu experimentálnej poézie a prózy Práce & Intimita (2012, Aspekt). Príležitostne sa venuje prekladu súčasnej nemeckej poézie (Monika Rinck, Marion Poschmann, Gerhard Falkner).