HOBBYti: Téma šport

HOBBYti _ Čo robia výtvarníci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu? Diskusný večer v koncepcii OMARA MIRZU

Diskusia pre verejnosť

19.2.2014 o 18:00

vstup voľný

HOBBYti je séria moderovaných, multimediálnych večerov, organizovaných Kunsthalle Bratislava v priestoroch V-klubu. V rámci nich kurátor Omar Mirza pravidelne predstavuje výtvarníkov a kurátorov, ktorí okrem svojej práce s vizuálnym umením majú rôzne zaujímavé záľuby či obsesie. Hudba, šport, varenie, majstrovanie, záhrada, literatúra, zberateľstvo, cestovanie sú len niektoré z oblastí, ktorým sa venujú, no málokto o tom vie. Cieľom podujatí je, aby verejnosť spoznala týchto ľudí z inej strany a zistila, že hoci aj oni majú bežné koníčky, nezriedka sú v nich omnoho kreatívnejší...

Tento-krát na tému: ŠPORT
Hostia diskusie: Mária Čorejová, Július Barczi, Štefan Papčo

 

Mária Čorejová sa narodila 29.januára 1975 v Bratislave, kde začali jej umelecké, ako aj športové celoživotné aktivity. V detstve a ranej puberte navštevovala 1 rok základnú umeleckú školu - odbor výtvarná výchova v Devínskej Novej Vsi a 6 rokov sa venovala rýchlostnej kanoistike ako členka TJ Tatran Karlova Ves. K výtvarnému umeniu sa ešte vráti a so športom skončí, keď začne navštevovať gymnázium v Bratislave. Za jej najväčšie športové úspechy môžeme považovať víťazstvo na majstrovstvách Slovenska v kategórii starších žiačok v disciplíne K4 a 4. miesto na majstrovstvách Československa v kategórii K2. Po revolúcii sa jej športová kariéra voľne pretransformuje do kariéry umeleckej, úspešne zvláda prijímacie pohovory na VŠVU odbor maľby a iných médií a v ateliéri prof. D. Fischera zisťuje, že šport a umenie od seba nemajú vôbec ďaleko. Štúdium absolvuje v roku 2000, začína sa venovať grafickému dizajnu, v roku 2010 sa dostáva do finále súťaže Strabag Artaward International vo Viedni a v roku 2014 si zráta, že nabehané kilometre by jej už možno vydali aj na najbližšie more.
www.mariacorejova.sk


Július Barczi (23. január 1985, Rožňava) je slovenský historik a teoretik umenia a súdny znalec v odbore umelecké diela (umenie výtvarné a umelecké remeslá). Základnú školu absolvoval v Rožňave, maturitu získal na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej v roku 2003. V roku 2008 obhájil diplomovú prácu Gróf Emanuel I. Andrássy – zberateľ, mecén a tvorca a získal diplom v odbore dejín a teórie umenia a kulturológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je doktorandom Vysokej školy výtvarných umení (téma dizertácie: Dejiny zberateľstva na Slovensku). Profesionálne sa venuje umeniu 19. storočia, otázke modernizmu v strednej Európe, dejinám zberateľstva a zberateľským aktivitám uhorskej šľachty, jej reprezentácii a identite. Od roku 2007 pracuje v Aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave ako vedecký garant diel starých majstrov a maďarského umenia. 


Štefan Papčo (1983, Ružomberok) je vo svojej tvorbe verný tradičnému sochárstvu a priestorovému objektu, aj keď úplne prirodzene pracuje aj s videom a intermediálnymi presahmi. V predošlom roku absolvoval rezidenciu v Residency Unlimited v New Yorku (február – apríl 2013), v ktorom predtým počas rezidencie v Triangle Arts Association v roku 2011 získal ceny Best Open Studio a Grand Prize na Dumbo Arts Festivale. Tvorba Štefana Papča je veľmi úzko spätá s jeho záujmom o prírodu a krajinu, ktorá preňho tvorí úlohu partnera. Vo voľnom čase sa venuje horolezectvu.
www.stefanpapco.com