JÁN MANČUŠKA - programy pre školy a verejnosť

Programy pre školy

Môžeme sa v galérii dozvedieť niečo viac o sebe a svojich spolužiakoch? Zistiť, čo o nás prezrádza miesto, kde si sadneme v električke či v školskej jedálni a objaviť ako fungujú spomienky? Navštívte sprievodné vzdelávacie programy k výstave Jána Mančušku pre materské, základné, stredné a vysoké školy a pre záujmové skupiny. Objednávky programov: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk.
Kontakt

Programy sa konajú na bjednávky:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
02 2047 1216 (Daniela Čarná)

Môžeme sa v galérii dozvedieť niečo viac o sebe a svojich spolužiakoch? Zistiť, čo o nás prezrádza miesto, kde si sadneme v električke či v školskej jedálni a objaviť ako fungujú spomienky? V Dome umenia/Kunsthalle Bratislava nenájdete hotové odpovede, ale ich spoločné hľadanie, na vzdelávacích programoch k výstave

JÁN MANČUŠKA – Prvá retrospektíva 

„To, čo sa nenachádza vo výstavných priestoroch, je hlavným objektom záujmu umenia.“ J.M.

Ján Mančuška sa narodil v roku 1972 v Bratislave. Od detstva žil v Prahe, kde ako 39-ročný v roku 2011 zomrel. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na výtvarnú scénu vstúpil v druhej polovici 90. rokov 20. storočia. V roku 2004 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, jeho diela sa nachádzajú v zbierkach najslávnejších svetových galérií, ku ktorým patrí Múzeum moderného umenia (MoMA) v New Yorku či Centre Pompidou v Paríži. Nadväzuje na konceptuálne tendencie umenia 60. a 70. rokov, vo svojej post-konceptuálnej tvorbe pracuje s textom a jazykom v jeho rôznych podobách a formách – využíva film, video, literatúru, performanciu. Napriek medzinárodnému jazyku súčasného umenia spracúva skúsenosť, vychádzajúcu zo špecifického historického kontextu, v ktorom pôsobil.


ČO MÁŠ VO VRECKU?
Program pre deti MŠ a žiakov 1.-4. ročníkov ZŠ si posvieti na predmety, ktoré nosíme denne pri sebe a ktoré v tvorbe využíva aj autor. Čo o nás prezrádzajú a na čo ich využívame? Predmety necháme „ožiť“ a spoločne vytvoríme ich príbehy v rôznych médiách: pomocou kresby, fotografie alebo filmu.


MIESTO V ELEKTRIČKE
Program pre žiakov 5.-7. ročníka ZŠ sa zameria na naše všedné každodenné rituály. Čo si najčastejšie všímame počas cesty do školy, alebo pri čakaní v rade na obed? Aké miesto uprednostňujeme v električke, v triede či pri návšteve kina? Čo to o nás prezrádza a prečo je to tak? Naše každodenné príbehy spojíme do jedného scenára, ktorý spoločne zahráme.

SPOZNAJ SÁM SEBA
Program pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ a študentov SŠ sa zameria na naše spomienky a to, akým spôsobom si ich uchovávame v pamäti. Aj tá istá situácia sa dá popísať viacerými spôsobmi. Zameriame sa na príbehy, ktoré analyzuje a vytvára Ján Mančuška a na možnosti, akými sa dajú uchopiť pomocou jazyka, ale aj iných médií.

Programy majú podobu aktivizujúcej komentovanej prehliadky, ich súčasťou môže byť tvorivá aktivita.

Termín: 13. november 2015 - 14. február 2016
Trvanie: 60 až 90 minút, minimálny počet účastníkov je 7, maximálny 30, na tvorivé dielne 20.

Objednávky (min. 5 dní vopred): vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, 02 2047 1216 (Daniela Čarná)
Otvorené denne okrem utorka od 12-19, v piatok 12-21 hod.
(možnosť realizácie programov mimo otváracích hodín)
Vstup voľný
 

------------------------
ŠKOLENIE PEDAGÓGOV k výstave Jána Mančušku zahŕňa interpretáciu diela a jeho využitie v pedagogickej praxi, komentovanú prehliadku výstavy a workshop približujúci metodiku práce so školami. Školenie sa koná v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom
Termín: 18. november 2015 od 9 do 13 hod.
Prihlášky (do 12.11.2015): vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk