Komentovaná prehliadka prizvaného projektu Múzeum cukru na výstave Eastern Sugar

Kunsthalle Bratislava opäť pozýva na komentovanú prehliadku, tentokrát zavítame do Múzea cukru.

Foto: Olja Triaška Stefanović

11.6.2018 (Pondelok)
17:00
KHB 1.poschodie
Vstup voľný

Sekciou výstavy prevedie kurátor Múzea cukru – muzeológ Miroslav Eliáš.

 

RNDr. Miroslav Eliáš (1982) je muzejník, historik a spisovateľ. Narodil sa a pôsobí v meste Šurany. Vyštudoval muzeológiu na Katedre ekomuzeológie – Fakulty prírodných vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici (2006) a následne obhájil rigoróznu prácu na tému Environmentálny manažment múzejných zariadení (2009). Pôsobil ako kultúrny referent v Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch. Od roku 2007 je správcom Mestského múzea Šurany, ktoré spoluzaložil. Okrem toho sa podieľal na založení Múzea rodu Forgách v Kaštieli Jelenec pri Nitre, kde je súčasne autorom a garantom stálej expozície.