Komentovaná prehliadka výstavy Eastern Sugar

Kunsthalle Bratislava srdečne pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Eastern Sugar.

Photo: Olja Triaška Stefanović

4.6. 2018 (Pondelok)
17:00
1.poschodie KHB
Vstup voľný

Výstava Eastern Sugar je ako celok novým dielom vizuálnej umelkyne Ilony Németh pripraveným a realizovaným špeciálne pre výstavné priestory 1. poschodia Kunsthalle Bratislava. Site-specific výstavný projekt tematizuje, skúma a kriticky reflektuje osudy cukrovarov na Slovensku, spočiatku prosperujúcich podnikov, následne zoštátnených, postupne privatizovaných a tunelovaných, dnes nenávratne zničených. Odkazuje nielen na mečiarovské privatizačné procesy v 90. rokoch a tiež začiatkom milénia, ale aj na širší kontext vyvlastnenia štátu voči občanom a spoločnosti. Názov výstavy, prevzatý od niekdajšieho najväčšieho cukrovaru na Slovensku premenovaného po vstupe zahraničného akcionára, ironicky a metaforicky upozorňuje na jednu z kľúčových tém projektu – „výpredaja vlastných hodnôt“

 

Výstavou prevedú kurátorka Nina Vrbanová a autorka Ilona Németh.