Kunsthalle KIDS: Miznúca kresba

Workshop pre rodiny s deťmi

Na výstave A je tu zas? si vyskúšame, akú dobrú máme pamäť a vytvoríme miznúcu, "strácajúcu sa" kresbu. Aké znaky, značky a symboly sú okolo nás a akú informáciu v nich môžeme objaviť? Akú informáciu skrývajú vybrané vystavené diela?

Termín: sobota 12.11.2016 o 10:00h. Workshopy sú určené rodičom s deťmi od 4 do 10 rokov. 
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk (Do prihlášky prosím uveďte meno a vek dieťaťa). 

Programy realizované v rámci projektu Kunsthalle KIDS sú určené rodinám s deťmi. Zameriavajú sa na interpretáciu vybraných diel súčasného umenia prostredníctvom rozprávania sa o ich témach a vlastnej tvorivej činnosti. Prihlášky posielajte do piatku, 11.11. na adresu: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk.