Kunsthalle KIDS: Staň sa detským mediátorom!

Pravidelný cyklus pre deti od 8 do 13 rokov

Kunsthalle Bratislava ťa pozýva nahliadnuť pod povrch záhad súčasného umenia.

Trvanie projektu: 4.10.2018 – 24.1.2019 (každý druhý štvrtok):

16:00 – 17:30 hod.

Prihlášky: do 30.9.2018 na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

Projekt DETSKÝ MEDIÁTOR pre deti od 8 do 13 rokov ponúka:

  • –  pohľad pod povrch vzniku výstav,

  • –  spoznávanie rôznych profesií, vďaka ktorým fungujú galérie,

  • –  získanie nových kamarátov s podobnými záujmami,

  • –  tvorivé formovanie vlastných názorov na umenie,

  • –  získavanie nových zručností „odborníkov na umenie“

    a schopnosti verejnej prezentácie.

 

Stretnutia detských mediátorov sa konajú každé dva týždne, vo štvrtky od 16:00 do 17:30. Zahŕňajú rozprávania o umení, tvorivé aktivity a detské sprevádzanie výstavou pre verejnosť.

Ako to na sprievode pre verejnosť vyzerá? 
https://www.youtube.com/watch?v=pJeABprx-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=AC212M2QLns&t=25s
 

Trvanie projektu: 4. 10. 2018 – 24.1. 2019, vždy vo štvrtok od 16:00 do 17:30

Program prebieha pravidelne – 1x za 2 týždne.

Cena: 50 € (zahŕňa odborných lektorov a materiál).

Prihlášky posielajte najneskôr do 30. 9. 2018 na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk (Tel.: 02 2047 6212)