Kunsthalle KIDS: Staň sa detským mediátorom!

Pravidelný cyklus pre deti od 8 do 13 rokov

Kunsthalle Bratislava ťa pozýva nahliadnuť pod povrch záhad súčasného umenia.

Trvanie projektu: 1. 2. 2019 – 7. 6. 2019 (každý druhý piatok)

16:00 – 17:30 hod.

Prihlášky: do 28. 1. 2019 na vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

Projekt DETSKÝ MEDIÁTOR pre deti od 8 do 13 rokov ponúka:

  • pohľad pod povrch vzniku výstav,

  • spoznávanie rôznych profesií, vďaka ktorým fungujú galérie,

  • získanie nových kamarátov s podobnými záujmami,

  • tvorivé formovanie vlastných názorov na umenie,

  • získavanie nových zručností „odborníkov na umenie“

    a schopnosti verejnej prezentácie.

 

Stretnutia detských mediátorov sa konajú každé dva týždne, v piatky od 16:00 do 17:30. Zahŕňajú rozprávania o umení, tvorivé aktivity a detské sprevádzanie výstavou pre verejnosť.

 

Ako to na sprievode pre verejnosť vyzerá? Presvedčte sa o tom v nasledujúcich videách:
https://www.youtube.com/watch?v=pJeABprx-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=AC212M2QLns&t=25s


 

Trvanie projektu: 1. 2. 2019 – 7. 6. 2019, vždy v piatok od 16:00 do 17:30

Program prebieha pravidelne – 1x za 2 týždne.

Cena: 50 €/ 10 stretnutí (zahŕňa odborných lektorov a materiál).

Prihlášky posielajte najneskôr do 28. 1. 2019 na vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk (Tel.: 02 2047 6212) 

Prílohy