MALGORZATA LUDWISIAK (Zamek Ujazdowski, PL)

“Umelecká inštitúcia ako oblasť prekladu. Centrum súčasného umenia, Zamek Ujazdowki, Varšava.” Prezentácia Małgorzaty Ludwisiak – riaditeľky Zámku Ujazdowski - Centrum súčasného umenia vo Varšave.
Moderuje: Juraj Čarný

Prezentácia pre verejnosť
Streda, 10. 6. 2015,  17:00 – 19:00 hod. 
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Małgorzata Ludwisiak je kurátorka, kritička a historička umenia. V súčasnosti je riaditeľkou Zámku Ujazdowski - Centrum súčasného umenia vo Varšave. V minulosti pôsobila ako poverená riaditeľka Múzea umenia v Lodži (2008 - 2014). Je členkou poľskej sekcie medzinárodnej asociácie kritikov AICA. Počas rokov 2007 - 2010 prednášala dejiny umenia, marketing v kultúrnom sektore a viedla magisterské semináre na Akadémii umení v Lodži. Vo svojich teoretických textoch za zaoberá vzťahom medzi súčasným umením a jeho spoločenskou zodpovednosťou. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.