MÁŠ UMELECKÉ ČREVO?

Medzinárodná súťaž pre stredné školy a gymnáziá

Zapojili ste sa do súťaže „Máš umelecké črevo"? Pripravili sme pre vás program HRANICE UMENIA priamo k projektu. Projekt "Máš umelecké črevo" je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie.

Prihlášky na vzdelávacie programy: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
02 2047 6216 (Daniela Čarná, Lucia Kotvanová)

Zapojili ste sa do súťaže „Máš umelecké črevo"? Pripravili sme pre vás program HRANICE UMENIA priamo k projektu. 
Buďte v súčasnom umení „ako doma“, spoznajte diela, ktoré v umení „spôsobili revolúciu“ a vstúpte s nami za hranice tradičného vnímania umeleckého
artefaktu, v programe Hranice umenia. Prihlášky a viac informácií: 
tu

http://umeleckecrevo.sng.sk

Informácie o projekte:

Máš umelecké črevo?

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie


„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.


História

Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike. V priebehu ďalších rokov sa do jej usporiadania zapojili významné inštitúcie aj iných krajín. Má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne, na Slovensku je organizovaná Slovenskou národnou galériou, v Maďarsku je súťaž pod patronátom Kunsthalle Mücsárnok v Budapešti. V Českej republike je súťaž spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov. Na Slovensko prichádza súťaž po prvýkrát v roku 2016.


Súťaž každý rok dokazuje rastúci záujem tak zo strany škôl a študentov, ako aj zo strany galerijných inštitúcií. Uplynulých ročníkov sa zúčastnilo niekoľko desiatok škôl, študenti predstavili stovky projektov a realizácií.


Organizátori súťaže každoročne oslovujú veľkú väčšinu stredných škôl a gymnázií (napr. v ČR je to viac ako 1300 škôl a okolo 510 000 študentov) a predstavujú im projekt. Prihláseným školám zúčastnené inštitúcie ponúkajú špeciálne programy a workshopy, ktoré im približujú tému súťaže. Tá je každý rok iná a postupne predstavuje najzaujímavejšie otázky, ktoré spájajú históriu a súčasnosť výtvarného umenia. Skupiny študentov pracujú v priebehu školského roka na svojich projektoch, tie potom zasielajú na spoločnú adresu usporiadateľskej inštitúcie. Finále súťaže prebieha každý rok v usporiadateľskej galérii a je spojené s výstavou najzaujímavejších študentských prác. Študenti prezentujú svoje projekty pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov z radov umelcov, kurátorov, teoretikov a organizátorov súťaže, ktorá tri najlepšie ocení. Víťaz prevezme putovnú cenu Umelecké črevo . Prihlasovanie a hodnotenie projektov prebieha v každej krajine osobitne, no spája ich spoločné zadanie. Víťazné skupiny študentov potom získajú možnosť zdarma navštíviť podporujúce galérie v usporiadateľských krajinách.


Priebeh súťaže

Súťaž je určená žiakom od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Predchádzajúce skúsenosti v oblasti umenia nie sú potrebné. Súťaž vyzýva študentov na aktívne skúmanie umeleckých prístupov a ich významu pre každodenný život. Úlohou zúčastnených je vytvoriť kreatívnu skupinu (min. 2 osoby) a spracovať umelecký projekt podľa zadania. V tomto projekte je možné využiť rôzne oblasti záujmov jednotlivých študentov, zapojiť svoje okolie a pod. Je vhodné projekt zapracovať do plánov humanitných predmetov a využiť ho v škole ako realizáciu cieľov prierezových tém.

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita samotného diela a splnenie zadania.
 

Bližie informácie a kontakty tu