Medzi objektmi a slovami

Interpretačná prechádzka výstavou OBJEKTívne

Kunsthalle Bratislava pozýva na interpetačnú prechádzku výstavou OBJEKTívne s historikom umenia Petrom Megyešim.

Foto: Jakub Jančo

11. 2.  2019 (Pondelok)
17:00
KHB 1.poschodie
Vstup voľný

Sprievod s historikom umenia Petrom Megyešim sa zameria na hľadanie a odkrývanie významov diel zastúpených na výstave. Prostredníctvom živého procesu interpretácie sa pokúsi mapovať obsahy umeleckých diel a verbalizovať videné. Cieľom interpretačnej prechádzky je snaha porozumieť objektom a prostredníctvom nich i načúvať autorským výpovediam o dnešnej dobe.Vstup na prehliadku ako aj na všetky naše výstavy je voľný!


Výstavný projekt s názvom OBJEKTívne, ktorý premiérovo predstavuje Kunsthalle Bratislava, sa koncentruje na mapovanie stavu súčasného 3D myslenia na českej a slovenskej výtvarnej scéne. Hlavným zámerom je konfrontovať a podporiť súčasnú podobu objektu (vrátane inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore a nefiguratívneho jazyka foriem, tvarov a ich významových kontextov. Výstava sa pritom sústreďuje na generácie umelcov, ktorí nastúpili na výtvarnú scénu po zmene režimu (po roku 1989) a dnes figurujú aj v širšom stredoeurópskom kontexte.


Vystavujúci autori a autorky: Jiří Černický (CZ), Viktor Frešo (SK), Krištof Kintera (CZ), Dominik Lang (CZ), Marek Kvetan (SK), Denisa Lehocká (SK), Roman Ondak (SK), Pavla Sceranková (SK/CZ), Tomáš Vaněk (CZ)
Hostia: Peter Rónai (SK), Jiří Kovanda (CZ)