Metodické stretnutie pedagógov

k výstave AKO DOMA. Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia

Stretnutie pedagógov predstaví metodiku práce so školami na výstave sochárstva 20. a 21. storočia. Zameria sa na stručný historický exkurz do dejín sochárstva, jeho premeny a možnosti v 20. a 21. storočí, témy, materiál, spôsoby vzniku. Praktická časť priblíži prácu so sochárskymi materiálmi a spôsoby, akými vzniká výstava, ako sa vyberajú diela a inštalujú do priestoru galérie.
Kontakt


 

Prihlášky:
Daniela Čarná
daniela.carna@kunsthallebratislava.sk
02 2047 6217

Stretnutie pedagógov predstaví metodiku práce so školami na výstave sochárstva 20. a 21. storočia. Zameria sa na stručný historický exkurz do dejín sochárstva, jeho premeny a možnosti v 20. a 21. storočí, témy, materiál, spôsoby vzniku. Praktická časť priblíži prácu so sochárskymi materiálmi a spôsoby, akými vzniká výstava, ako sa vyberajú diela a inštalujú do priestoru galérie. Cieľom stretnutia je priblížiť pedagógom konkrétne možnosti, akými je možné s dielom súčasného umenia pracovať, a v spoločnej diskusii hľadať užšie formy spolupráce školy a galérie. Priamo na školení je možné si naplánovať a objednať programy pre školské skupiny. 

Pre koho?
pedagógovia materských, základných, základných umeleckých a stredných škôl
Kedy?
Pondelok 10. apríla 2017 od 9:00 do 13:00 hod.
Kde?
Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

Vstup je voľný.
 

Prihlášky prosím zasielajte najneskôr do 7. 4. 2017 na adresy:
Daniela Čarná (KHB)
daniela.carna@kunsthallebratislava.sk
02 2047 6217
Slávka Gécová (MPC)
slavka.gecova@mpc-edu.sk
0905 835 363


Vzdelávacie programy k výstave AKO DOMA pre školské skupiny je možné objednať na adrese:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk. Výstava trvá v termíne 31. 3. - 29. 10. 2017.

Programy sa konajú počas otváracích hodín, denne okrem utorka od 12:00 do 19:00, v stredu od 13:00 do 20:00. Pre školy je možné realizovať programy už od 10:00. Trvajú 60 až 90 min, minimálny počet účastníkov je: 7, maximálny 30, na program s tvorivou dielňou 20 žiakov.

www.kunsthallebratislava.sk
www.mpc-edu.sk