Migrácia, utečenci, azyl – východiská a prax v Nemecku a na Slovensku

Panelová diskusia s Wolfgangom Grenzom, Markom Schmidtom a Zuzanou Števulovou.

22. júna 2016 (streda) 

17:00 – 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

 

Ako sa hľadá spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami a vládnymi miestami?

 

Zuzana Števulová – riaditeľka mimovládnej neziskovej organizácie Liga za ľudské práva na Slovensku. Bojuje za dodržiavanie ľudských práv utečencov. Za svoju prácu získala v tomto roku prestížne ocenenie International Women of Courage Award.

Wolfgang Grenz – v rokoch 1979 – 2013 pracoval pre Amnesty International, naposledy ako generálny tajomník Amnesty International Nemecko. Je zakladajúcim členom Pro Asyl a členom predstavenstva organizácie OSN – pomoc utečencom.

Marko Schmidt – venuje sa otázkam azylu a migrácie. Pôsobí ako konzultant pre odborové zväzy, neziskové organizácie a politické nadácie. Od januára 2016 pracuje v Kulturbüro Sachsen, ktoré pomáha bojovať proti pravicovému extrémizmu budovaním aktívnej demokratickej občianskej spoločnosti. 

Moderuje Michal Havran.

Podujatie budue tlmočené do slovenčiny a nemčiny.

Organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko, Nadáciou Heinrich-Böll-Stiftung a IFA - Inštitútom pre zahraničné vzťahy.

 

Facebook 

 

 

 

Partneri