Orly a holubice

Komunikácia medzi rôznymi ľudskými spoločenstvami funguje na základe medzikultúrneho dialógu – kultúrnej výmeny. Vzájomné kultúrne interakcie a vzťahy sú témou výstavy Orly a holubice, ktorá prezentuje diela súčasných slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň.
Kurátori výstavy: Lenka Kukurová, Omar Mirza

Vernisáž:

16. august 2018

od 18:00 do 20:00 hod.

 

Trvanie:

17. august 2018 – 28. október 2018

 

Miesto: 

1. poschodie, Kunsthalle Bratislava 

Téma kultúrnej výmeny so sebou prináša aj komplikované otázky národnej identity. Okrídlený názov výstavy Orly a holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov. Výstava vzniká pri príležitosti 25. výročia pôsobenia Goetheho inštitútu na Slovensku a je výsledkom jeho spolupráce s Kunsthalle Bratislava.

 

Kultúrna výmena býva oslavovaná i zatracovaná. Narážajú tu na seba predstavy o čistote národnej identity s diskusiou o pozitívach a negatívach multikultúrneho miešania. Táto vyhrotená debata je prítomná rovnako v Nemecku, ktoré má mnohoročnú skúsenosť so spolužitím rozličných kultúr, ako aj na Slovensku, kde je táto téma pomerne nová. Dokážeme sa pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych nánosov, ktoré vládnu súčasnej diskusii o patriotizme? Ako na ňu vplýva konštruovanie národných mýtov a prepisovanie dejín? Je v dnešných časoch nadnárodnej ekonomickej a migračnej reality ešte vôbec potrebné škatuľkovanie ľudí podľa národnej príslušnosti?

 

Súčasné vizuálne umenie môže na tieto neľahké otázky reagovať s nadhľadom a humorom, hravou a otvorenou formou. Snahou výstavy Orly a holubice je poskytnúť priestor slobodnému a interaktívnemu vnímaniu tejto problematiky prostredníctvom umenia. Hľadaním a nachádzaním tradícií, klišé, paródií a hry je výstava miestom pre každého, komu nie je jedno, v akej spoločnosti žije.

Partneri: