Orly a holubice

Komunikácia medzi rôznymi ľudskými spoločenstvami funguje na základe medzikultúrneho dialógu – kultúrnej výmeny. Vzájomné kultúrne interakcie a vzťahy sú témou výstavy Orly a holubice, ktorá prezentuje diela súčasných slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň.
Kurátori výstavy: Lenka Kukurová, Omar Mirza

Vizuál: Ivana Šáteková

Vernisáž:

16. august 2018

od 18:00 do 20:00 hod.

 

Trvanie:

17. august 2018 – 28. október 2018

 

Miesto: 

1. poschodie, Kunsthalle Bratislava 

Vystavujúci autori a autorky: 

Ulf Aminde (DE), Tomáš Džadoň (SK), Hans Haacke (DE), Monika & Bohuš Kubinskí (SK), Stano Masár (SK), Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič (SK), Henrike Naumann (DE), Erik Sikora (SK), Ivana Šáteková (SK), Anna Tretter (DE), Nasan Tur (DE), Uli Westphal (DE), Suse Weber (DE), Anna Witt (DE)

 

Téma kultúrnej výmeny so sebou prináša aj komplikované otázky národnej identity. Okrídlený názov výstavy Orly a holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov. Výstava vzniká pri príležitosti 25. výročia pôsobenia Goetheho inštitútu na Slovensku a je výsledkom jeho spolupráce s Kunsthalle Bratislava.

 

Kultúrna výmena býva oslavovaná i zatracovaná. Narážajú tu na seba predstavy o čistote národnej identity s diskusiou o pozitívach a negatívach multikultúrneho miešania. Táto vyhrotená debata je prítomná rovnako v Nemecku, ktoré má mnohoročnú skúsenosť so spolužitím rozličných kultúr, ako aj na Slovensku, kde je táto téma pomerne nová. Dokážeme sa pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych nánosov, ktoré vládnu súčasnej diskusii o patriotizme? Ako na ňu vplýva konštruovanie národných mýtov a prepisovanie dejín? Je v dnešných časoch nadnárodnej ekonomickej a migračnej reality ešte vôbec potrebné škatuľkovanie ľudí podľa národnej príslušnosti?

 

Súčasné vizuálne umenie môže na tieto neľahké otázky reagovať s nadhľadom a humorom, hravou a otvorenou formou. Snahou výstavy Orly a holubice je poskytnúť priestor slobodnému a interaktívnemu vnímaniu tejto problematiky prostredníctvom umenia. Hľadaním a nachádzaním tradícií, klišé, paródií a hry je výstava miestom pre každého, komu nie je jedno, v akej spoločnosti žije.

Spoluorganizátor: 
https://www.goethe.de/ins/sk/sk/kul.html