Otvorená galéria

Konferencia galerijnej pedagogiky

Konferencia ponúkne spoločné zdieľanie skúseností z praxe galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách a pomenovanie súčasného stavu a vízií galerijnej pedagogiky.

25. apríl 2018 (streda)

9:00 – 17:00 hod.

Berlinka (SNG), Kunsthalle Bratislava

Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

Vstup voľný

 

Galérie ako centrá umenia sú dnes zároveň komunitnými miestami vzdelávania, trávenia voľného času a rozvoja tvorivého myslenia. Počítajú s divákom ako s rovnocenným partnerom a ponúkajú mu priestor pre dialóg (nielen) o umení. 

Konferencia ponúkne spoločné zdieľanie skúseností z praxe galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách a pomenovanie súčasného stavu a vízií galerijnej pedagogiky. Je určená galerijným pedagógom aj širokej verejnosti so záujmom o otázky interpretácie vizuálneho umenia.

 

 

Tematické okruhy konferencie:

  • ▸  galéria ako miesto pre komunity (budovanie miestnych komunít, získavanie nových cieľových skupín, socio-kultúrna úloha galérií)

  • ▸  edukatívne vstupy do výstav (edukatívne výstavy, interaktívne zóny, pracovné listy, detskí sprievodcovia)

  • ▸  vzdelávanie dospelých (rozvoj a metodika edukatívnych projektov pre dospelého návštevníka)

  •  

Pozvaní hostia: Marie Fulková, Ondřej Horák, Hana Hudcovičová Lukšů, Marcela Kvetková, Barbora Škaloudová a Martina Martincová. Konferenciu moderujú Daniela Čarná a Barbora Tribulová.

 

_____

 

Program:

9:00                   otvorenie konferencie, Slovenská národná galéria – Berlinka, Nám. Ľudovíta Štúra 4

9:30 – 12:00      blok prednášok, diskusia

12:00 – 13:00    obed (zabezpečuje si každý účastník individuálne)

13:00 – 14:30    workshop v priestoroch výstavy Illony Németh, Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

14:30 – 15:00    občerstvenie

15:00 – 17:00    konferenčné príspevky, diskusia, Kunsthalle KLUB

 

 

Vstup na konferenciu je voľný,

registrovať sa môžete na adrese: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

 

  •