Píšte všetci modrým perom!

Programy pre školy k výstave Orly & holubice

Vzdelávacie programy pre 6.-9. ročník ZŠ a všetky typy SŠ k výstave Orly & holubice. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas obdobia komunizmu.

Objednávky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 

Programy pre 6.-9. ročník základných škôl a stredné školy k výstave Orly & holubice

PÍŠTE VŠETCI MODRÝM PEROM!
IDENTITA – KULTÚRA – NÁROD – SPOLUPRÁCA
Čo pre teba znamená žiť na Slovensku? Výstava Orly & holubice je o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Ocitneme sa na zastávke autobusu, na lodi, v stánku PNS, v drevenici, v školskej triede či v cudzej izbe. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas obdobia komunizmu. Neexistovali vtedy mobily, počítače, internet, informácie boli cenzurované a ak niekto "vyčnieval z davu" mohlo to mať svoje následky. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme hľadať odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly ku štátom a krajinám patria, ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú. 


Objednávky (min. 5 dní vopred): vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6217, 0905 539 066

Dĺžka programu: 60-90 min., min. počet účastníkov je 7, maximálny 30, na tvorivé dielne 20 účastníkov.


Vstupné na programy:

  • deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania: vstup voľný
  • žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ (možnosť použitia kultúrnych poukazov, prijímame ich do 10.11.): 1€
  • Pedagogický dozor, zodpovedajúci za správanie žiakov v galérii: vstup voľný