Práca v dobe kapitalizmu. Feministický pohľad

prednáška Ľubice Kobovej a prezentácia knihy

O práci žien a mužov na Slovensku toho zo štatistického hľadiska vieme pomerne dosť. No len málokedy uvažujeme o tom, ako prácu určuje konkrétny ekonomický systém.

v stredu 2. septembra 2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB, Nám. SNP 12, Bratislava

vstup voľný

 

Filozofka Ľubica Kobová z Katedry genderových studií FHS UK v Prahe sa zameria na problematiku práce v dobe kapitalizmu a na proces formovania rodovo určených pracujúcich subjektov. Po prednáške predstavíme publikáciu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT, 2015), ktorú zostavila Ľubica Kobová.

 

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR realizuje ZZŽ ASPEKT.
Spoluorganizuje: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Spolupráca: Glosolália - Rodovo orientovaný časopis, Goetheho inštitút Bratislava 
Viac info na: www.aspekt.sk