Re:Visited s Prof. Karen von Veh, Univerzita v Johannesburgu

Dekonštrukcia dogmy: výstava transgresívnej kresťanskej ikonografie v juhoafrickom umení

Diskusia v rámci autorského cyklu šéfkurátora Kunsthalle Bratislava Richarda Gregora RE:Visited

Prednáška pre verejnosť:

11.6.2014 o 18:00

Kunsthalle Klub

Vstup voľný

Táto prezentácia je prehľadom nedávnej výstavy, ktorá sa konala v Johannesburgu pod názvom Deconstructing Dogma (Dekonštrukcia dogmy). Diela sú založené na predpoklade, že transgresívne interpretácie kresťanskej ikonografie predstavujú pre súčasných umelcov dôležitú stratégiu v súvislosti s tematikou sociálnych nerovností v Južnej Afrike. Ako aj vy na Slovensku, aj my sme sa iba nedávno oslobodili od totalitného režimu, ale náš prechod počas posledných 20 rokov demokratického zriadenia nebol jednoduchý. Bojujeme s korupciou vo vláde, rodinkárstvom, pretrvávajúcou nerovnosťou v spoločnosti a z nej vyplývajúcim násilím, predovšetkým s násilím voči ženám a deťom. Umelci na tejto výstave sa rozhodli riešiť svoje obavy týkajúce sa týchto problémov používaním kresťanskej ikonografie, pretože tá je účelným nástrojom komunikácie. Kresťanské obrazy sú nám dôverne známe, pretože počas dlhých stáročí prenikli do mnohých kultúr, a je pravdepodobné, že ich význam pochopí široké spektrum ľudí. Náboženské obrazy sú často pokladané za sväté alebo sa s nimi zaobchádza s istou mierou úcty, čím sa zaistia určité emotívne reakcie, keď sa identifikuje ikonoklazmus alebo previnenie akéhokoľvek druhu. Umelci na Dekonštrukcii dogmy však nespochybňujú spiritualitu náboženskej ikonografie, ale základné odkazy pre spoločnosť obsiahnuté v takýchto obrazoch.  


Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka.