Školenie pre pedagógov k výstave Štefana Papča

Metodické stretnutie pre pedagógov materských, základných, základných umeleckých a stredných škôl.
počet miest je limitovaný

11.12. 2017 (pondelok)

9:00 – 12:00 hod.

1. poschodie KHB

vstup voľný

prihlášky: 

vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

SOCHÁRSTVO – HOROLEZECTVO – HRANICE – SKÚSENOSŤ – PUTOVANIE

 

Štefan Papčo je umelec: sochár a horolezec v jednom. Obe skúsenosti spája s prácou v sochárskom médiu. Na výstave zažijeme kúsok prírody v meste a objavíme rozdiel medzi kráčaním a putovaním, každodennou skúsenosťou a zážitkom z vnímania sveta umenia, ktoré s našim životom niekedy súvisí viac ako si myslíme.

Stretnutie priblíži možnosti využitia výstavy v rámci pedagogického procesu.

 

Metodické stretnutie ponúka:
- predstavenie metodiky práce s výstavou, ktorá sa zaoberá spoločensky aktuálnou témou z pohľadu vizuálnych umelcov, s ponukou vzdelávacích programov pre školské skupiny,
- prehliadku výstavy so zameraním na ukážky práce s konkrétnymi cieľovými skupinami a tvorivou aktivitou,
- zdieľanie skúseností z praxe a posilnenie vzťahu školy a galérie ako vzdelávacej inštitúcie.

 

 

Počet účastníkov je limitovaný, prihlášky prosím zasielajte najneskôr do 4. 12. 2017 na adresu: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk alebo slavka.gecova@mpc-edu.sk.  

Do prihlášky prosím uveďte: meno, e-mail a telefón pedagóga + názov školy, ktorú zastupuje.

Vstup je voľný, každý účastník školenia dostane metodický materiál publikovaný k výstave. 

 

Výstava Štefan Papčo: Psycho-vertical sa koná v termíne 8. 12. 2017 – 25. 2. 2018, na metodickom stretnutí je možné si objednať vzdelávacie programy pre školské skupiny.

Viac info o výstave: Štefan Papčo: Psycho-vertical