STRACH Z NEZNÁMEHO

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy v dôsledku vojnových konfliktov alebo extrémnej chudoby. Táto situácia priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty a stále vyvoláva mnoho otázok. Skúsenosť kontaktu s inými kultúrami je pre krajiny východnej Európy nová a neznáma. Na vzájomné spoznávanie nebol dosiaľ dostatok času, stojíme iba na začiatku vzájomného dialógu. Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie. Vystavené diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim.
Kurátorka: Lenka Kukurová

Vernisáž: 
17. marec 2016
od 18:00 do 20:00 hod.

 

Trvanie: 

18. marec – 31. júl 2016

 

Miesto: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Vystavujúci autori a autorky:

Radovan Čerevka (SK), Pavlína Fichta Čierna (SK), Janka Duchoňová (SK), Alena Foustková (CZ), Mandy Gehrt (DE), Oto Hudec (SK), Lukáš Houdek (CZ), Mario Chromý (SK), Daniela Krajčová (SK), Kristián Németh (SK), Nová věčnost (CZ), Dan Perjovschi (RO), Tomáš Rafa (SK), Oliver Ressler (AT)Birgit Rüberg (DE), Kateřina Šedá (CZ), TOY_BOX (CZ), Ján Triaška a Olja Triaška Stefanović (SK), Eliška Vrbová (CZ), Anna Witt (AT), Tobias Zielony (DE), Artur Żmijewski (PL)

 

V spolupráci s neziskovými organizáciami a zahraničnými partnermi organizujeme k výstave bohatý sprievodný program pripravovaný pre čo najširšiu verejnosť a pre utečencov, s utečencami a o utečencoch. Program ponúka zriedkavú možnosť stretnutí a komunikácie a pokúša sa prispieť k premene „neznámeho“ na „známe“.

 

Fenomén strachu z neznámeho, ktorý sa objavuje v názve výstavy, na Slovensku a vo východnej Európe do značnej miery určuje podobu verejnej diskusie. Tematika iných kultúr alebo náboženstiev je našej, domácej realite stále pomerne vzdialená. Napätie v spoločnosti nevzniká na základe reálnych skúseností, ale väčšinou na základe sprostredkovaných obrazov a tvrdení. K ľuďom, ktorí do Európy prichádzajú v núdzi, sa v dôsledku toho často nestaviame ako k skutočne „neznámym“, ale ako k reprezentantom predstáv o tej-ktorej skupine.

 

Umenie poskytuje platformu, kde je možné otvoriť závažnú spoločenskú tému v symbolickej rovine bez čierno-bielej polarizácie. Umelci a umelkyne nie sú odborníkmi na utečeneckú problematiku, no vyjadrujú svoje subjektívne pocity a názory a dostávajú sa do dialógu s názormi publika. Ambíciou umeleckého spracovania je rozhovor človeka s človekom. V umení je možné vyhnúť sa zjednodušeniu na abstrahované „dobro“ a „zlo“ a zamerať sa na predstavy a vízie. Výstava môže byť miestom, kde sa môžu všetci rozprávať bez toho, aby debatu vyhrali.

 

Diela prezentované na výstave sa nedotýkajú len problematiky súčasnej utečeneckej krízy, ale aj tém s ňou úzko spojených. Niektoré diela majú formu umeleckých reportáží, niektoré vznikali dokonca v spolupráci s utečencami a utečenkyňami alebo s ľuďmi, ktorí s nimi pracujú. Časť diel vyzýva na zamyslenie, ďalšie sú vyjadrením protestu. Prevažná väčšina umeleckých diel vznikala priamo pre výstavu a vyjadruje sa k téme v kontexte východnej a strednej Európy. Vystavujúci umelci a umelkyne veľmi citlivo vnímajú situáciu a náladu v spoločnosti a reagujú na ňu. Politické a kritické témy sa v tvorbe mnohých z nich objavujú dlhodobo.

 

Vystavené umelecké diela nie sú prezentované ako dokumenty, nenárokujú si na absolutistickú pravdu. Vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a zbavenie strachu. Zároveň sú humanistickým apelom. Výstava pripomína, že problém utečeneckej krízy nevzniká mimo nás, ale sme jeho súčasťou. Sme však aj súčasťou jeho možného riešenia.  

 

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

 

(So) 21. 5. 2016 od 10:00 do 23:00 hod.: Noc múzeí a galérií v Kunsthalle

10:00 a 15:00: Kreslí celá rodina, rodinný program pre rodičov s deťmi od 3 do 13 rokov, k výstave Strach z neznámeho, zameraný na kresbu ako univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý z nás.

od 12:00: Restaurant Day s Ligou za ľudské práva a ich klientami/utečencami. Ochutnávka pokrmov z rôznych kútov sveta. 

Facebook event: Restaurant Day- Neznáme chute

16:00: kurátorský sprievod k výstave Strach z neznámeho s Lenkou Kukurovou

20:00: večerná komentovaná prehliadka výstavou Strach z neznámeho 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1121901621194301/

 

(Str) 18. 5. 2016 o 17:00 hod:  Prednáška "O hoaxoch s HateFree Culture - Lukáš Houdek

Ako a prečo vznikajú hoaxy (falošné správy) o menšinách, moslimoch alebo utečencoch? Aké sú tie najčastejšie a ako je možné sa proti nim brániť?

 

(Štv) 5.5.2016 o 16:30 hod: Marko Stamenković: HELLO FROM THE OTHER SIDE. Europe, Migration, and The Emperor's New Clothes 

This talk is a short tale about a foreign affair between Europe and its significant other: an invite to think and rethink to which extent both sides involved in the so-called integration process comply with our capacity to imagine a ‘life more glamorous’ for everyone and, also, anyone being part of it. 

 

(Str) 4.5.2016 o 14:00 a 17:00 hod: Ako sa zbaviť strachu z neznámeho - Workshop Pavlíny Fichta Čiernej 

Umelkyňa v nadväznosti na tému svojho diela prizvala k spolupráci Barbaru Lášticovú z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Andreja Findora z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V rámci workshopu ukážu, ako môžu cvičenia zacielené na rôzne formy kontaktu s utečencami zmierňovať „strach z neznámeho“. 

 

(Ne) 24.4.2016 o 16:00: Komentovaná prehliadka výstavy pre verejnosť. Súčasť festivalu [fjúžn]

 

(Pi) 22.4.2016 o 17:00: Workshop pre dospelých s Danielou Krajčovou
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
Súčasť festivalu [fjúžn]: https://www.facebook.com/festival.fjuzn

 

(Str) 13.4.2016 o 17:00: Dialóg o kreťanstve a islame
Kunsthalle KLUB
Diskusia so slovenským literátom a kazateľom Cirkvi bratskej Danielom Pastirčákom, predsedom Islamskej nadácie na Slovensku Mohamadom S. Hasnom a ďalšími hosťami. Moderuje Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku.

 

(Štv) 7.4.2016 o 17:00 a 18:30: Od utečeneckej krízy ku kolonializmu a spoločenskému vylúčeniu
Kurátorský sprievod s Lenkou Kukurovou v KHB a Christianom Kravagom v tranzit.sk
Podujatie sa koná v anglickom jazyku

 

(So) 2.4.2016 o 10:00: Prstom na mape
Workshop pre rodiny s deťmi do 3 do 13 rokov
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

 

(Štv) 31.3.2016 o 17:00: Azyl v Bratislave
Prechádzka mestom

začiatok o 17:00 hod. pred vchodom do KHB. Vstup voľný.
Komentovaná prehliadka miest, ktoré sú dôležitými bodmi na každodennej trase utečenca 
alebo sa k nim viaže spomienka z jeho nového života v Bratislave. Záujemcov z radov 
verejnosti bude sprevádzať prisťahovalec z Afganistanu. Podujatie je organizované 
v nadväznosti na vystavené diela Daniely Krajčovej.

Partneri: