Stretnutie pedagógov na výstave Orly & holubice

Stretnutie pedagógov predstaví možnosti využitia výstavy, zameranej na otázky národnej identity a kultúrnej spolupráce, v pedagogickom procese.

ORLY & HOLUBICE
Metodické stretnutie k výstave pre pedagógov

Čo pre teba znamená žiť na Slovensku? Výstava Orly & holubice je o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Ocitneme sa na zastávke autobusu, na lodi, v stánku PNS, v drevenici, v školskej triede či v cudzej izbe. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas obdobia komunizmu. Neexistovali vtedy mobily, počítače, internet, informácie boli cenzurované a ak niekto "vyčnieval z davu" mohlo to mať svoje následky. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme hľadať odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly ku štátom a krajinám patria, ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú.


Metodické stretnutie ponúka:
- predstavenie metodiky práce s výstavou a vzdelávacích programov KHB pre školy,
- prehliadku výstavy so zameraním na ukážky práce s konkrétnymi cieľovými skupinami,
- budovanie vzťahu k súčasnému umeniu, ktoré reflektuje náš aktuálny svet,
- zdieľanie skúseností z praxe a posilnenie vzťahu školy a galérie ako vzdelávacej inštitúcie.


Kedy: streda 19. 9. 2018. od 9:00 do 12:.00 h. v priestoroch výstavy

 

Kde: Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, Bratislava
 

Počet účastníkov je limitovaný, prihlášky prosím zasielajte najneskôr do pondelka 14. 9. 2018 na adresu: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk.  
Do prihlášky prosím uveďte: meno, e-mail a telefón pedagóga + názov školy, ktorú zastupuje a predmet, ktorý učíte. Vstup je voľný, každý účastník školenia dostane metodický materiál publikovaný k výstave.
 

Výstava Orly & holubice trvá do 28. 10. 2018.