Kunsthalle KIDS: Svieti to a hrá to. Čo je to?

Kunsthalle Bratislava pozýva na program pre rodiny s deťmi od 8 do 14 rokov k výstave OBJEKTívne.

Foto: Jakub Jančo

16. 2. 2019 (Sobota)
10:00
KHB 1.poschodie
Vstupné: 3€/dieťa

Čo všetko musí umelec vedieť, aby vytvoril umelecké dielo? Dnes už nestačí vedieť krásne kresliť, maľovať či sekať do kameňa. Umelecké dielo môže aj svietiť, spievať či tancovať. Umenie je celá veda a umelec sa niekedy stáva dokonca aj elektrikárom.

 

Prihlášky posielajte na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk