talking art heads

moderovaná diskusia

Koncepcia programu talking art heads nadväzuje na tradíciu diskusno-prezentačného formátu Artist Stalk.

23. 5. 2018 (Streda)
18.00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Koncepcia programu talking art heads pokračujúceho diskusno-prezentačného formátu Artist stalk nadväzuje na jej predošlú tradíciu, ktorú úspešne odštartoval Michal Stolárik. V tomto kontexte pôjde teda o prezentáciu aktuálnych tendencií a stratégií v súčasnom vizuálnom umení. Zámerom talking art heads je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia. Leitmotívom, či akýmsi spojovacím článkom výberu diskutujúcich umelcov, je prienik umeleckej imaginácie, analytického prístupu a snahy ponúknuť inú perspektívu na všeobecne prijaté ustálené pravdy o svete. Program bude moderovať Erik Vilím.

 

V prvom zo série pripravovaného formátu sa predstaví český vizuálny umelec Hynek Alt. Hynek Alt (1976) vyštudoval pražskú FAMU. V roku 2006 absolvoval MFA program na State University of New York. Od roku 2008 bol spolu s Aleksandrou Vajd vedúcim ateliéru fotografie na UMPRUM. V súčasnosti vedie ateliér fotografie a nových médií na FAMU. Vo svojej konceptuálne orientovanej tvorbe sa zaoberá samotnou fotografiou a jej schopnosťou plošne reprezentovať svet. Túto stratégiu autor realizuje v rôznych médiách počnúc fotografiou, objektom, inštaláciou či videom.

 

Erik Vilím (1990) je estetik a teoretik súčasného umenia. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho výskumná činnosť sa zväčša odráža v realizovaných kurátorských projektoch. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch.