talking art heads

Hosťom novembrového vydania diskusného programu Erika Vilíma, ktorý prezentuje aktuálne tendencie a stratégie v súčasnom vizuálnom umení bude Ján Gašparovič.

Ján Gašparovič - White noise (2014)
Foto: Peter Snadik

 

21. 11. 2018 (Streda)
18.00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Umelecké uvažovanie Jána Gašparoviča (1981) formovala jeho osobná fascinácia prírodnými vedami a tradíciou konceptualizmu. Tento záujem o prírodné deje a analytickú umeleckú stratégiu predurčil primárne procesuálny charakter jeho umeleckej tvorby. Prostredníctvom umeleckého gesta si privlastňuje rôzne fyzikálne či chemické reakcie a procesy, čím potláča ich vedecký význam v prospech metaforického. Zvukové či svetelné vlnenie, zmena skupenstva, reakcia prírodného organizmu na ľudský dotyk; to všetko sa v mieste jeho umeleckého zásahu kryštalizuje na nehmotnú ideu, ktorá má často spoločensko-kritický podtón. 

 

Ján Gašparovič vyštudoval v Ateliéri skla Juraja Gavulu na Vysokej škole výtvarných umení. Jeho diplomová práca s názvom Art of Noise Noise of Art získala v roku 2007 Cenu rektora VŠVU. Je zakladateľom galérie súčasného umenia Plusmínusnula. Žije a tvorí v Žiline.

 

Erik Vilím (1990) je estetik a teoretik súčasného umenia. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho výskumná činnosť sa zväčša odráža v realizovaných kurátorských projektoch. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch.


Koncepcia programu talking art heads pokračujúceho diskusno-prezentačného formátu Artist stalk nadväzuje na jej predošlú tradíciu, ktorú úspešne odštartoval Michal Stolárik. V tomto kontexte pôjde teda o prezentáciu aktuálnych tendencií a stratégií v súčasnom vizuálnom umení. Zámerom talking art heads je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia. Leitmotívom, či akýmsi spojovacím článkom výberu diskutujúcich umelcov, je prienik umeleckej imaginácie, analytického prístupu a snahy ponúknuť inú perspektívu na všeobecne prijaté ustálené pravdy o svete.