Umenie pre verejný priestor

Premeny vizuality alias grafická podoba priemyselného dedičstva

Pravidelný formát moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej bude pokračovať v augustovom vydaní a bude sa venovať tematike priemyselného dedičstva.

1.8.2018 (Streda)
18:00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Hosťami letného vydania diskusných prezentácii Niny Šoškovej budú Miroslav Beňák – jeden zo zakladajúcich členov OZ Čierne diery, ktorý sa zameria na prezentáciu priemyselného dedičstva formou ročeniek a projektovej dokumentácie; Michal Tornyai – grafický dizajnér a autor loga Čiernych dier, stojaci za ideou charakteristických grafík projektu; a Ondrej Gavalda – autor vizuálu máp priemyselných pamiatok, ktoré OZ vydáva.

 

Ing. arch. Miroslav Beňák sa téme priemyselného dedičstva  venoval už počas štúdia na fakulte architektúry STU, v súčasnosti sa ako doktorand odboru priestorového plánovania na Ústave manažmentu STU venuje jeho adaptabilite v kontexte udržateľného rozvoja.
Téme umenia a priemyselného dedičstva sa tentokrát bude venovať v trochu nedocenenej a možno nie až tak poznanej forme, a to cez rôzne ročenky, výročné knihy, projektovú dokumentáciu.

 

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD. je dvorný grafik Čiernych dier, autor loga a „vynálezca“ grafík „čiernych dier“. Grafiky nielen že tlačí na risografickej tlačiarni, ale je aj autorom viacerých motívov týchto grafík. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie (špeciálne sa venuje písmu a typografii) na VŠVU.

 

Mgr. art. Ondrej Gavalda je autor vizuálu máp priemyselných pamiatok vydaných OZ Čierne diery a taktiež viacerých vizuálov knižiek. Rovnako pôsobí ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU.

 

FB event