Moc bezmocných

Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989

Výstavný projekt skúma súčasné umenie kriticky reflektujúce spoločenské problémy v českom a slovenskom kontexte a dáva si za cieľ zmapovať, ako sa rozličné politické témy odrážali v dielach a výtvarných programov umelcov a umelkýň na Slovensku a v Českej republike.
Kurátorka: Lenka Kukurová

Foto: Rudolf Sikora: Z cyklu EKO(KO)MIX, digitálna tlač na plátne, 200 x 120 cm, 2016/2018

Vernisáž:

21. november 2019

od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie:

22. november 2019 – 23. február 2020

Miesto:

1. poschodie KHB

 

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novembri predstaví kolektívny projekt kurátorky Lenky Kukurovej s  názvom Moc bezmocných (Politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989). Výstava i plánovaná publikácia tematicky odkazujú na revolúciu ako významný politický medzník, ktorý zásadne ovplyvnil úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Projekt bude skúmať súčasné umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v českom a slovenskom socio-politickom kontexte. Zámerom výstavy je aj mapovanie foriem, prostredníctvom ktorých sa rozličné politické témy odrážajú v dielach a výtvarných programoch umelcov a umelkýň na Slovensku a v Česku. Vynútená „angažovanosť“ umenia mala v minulosti za následok devalváciu tohto pojmu. Výstava spolu s publikáciou budú reflektovať jeho postupný návrat do umeleckej a umenovednej praxe.