Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017.
Kontakt

info@kunsthallebratislava.sk

Výzva je určená slovenským i zahraničným kurátorom a umelcom, ktorí sa profesionálne zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej jeho šírke. Projekty sa budú realizovať vo výstavných priestoroch na druhom poschodí Domu umenia v budove NOC na Námestí SNP 12 v Bratislave.

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má predkladateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia a projekty s dlhodobou tradíciou. 

 

Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať

– vyplnený prihlasovací formulár;

– stručná charakteristika/libreto projektu;

– informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu;

 

PODMIENKY

– komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;

– komisia bude uprednostňovať projekty profesionálnych umelcov;

– podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb spojených s prevádzkou priestorov;

– Dom umenia nebude poskytovať dozor priestoru ani technickú výpomoc pri inštalovaní výstav;

 

Prihlášky sa budú prijímať priebežne. Prvé vyhodnocovanie bude posudzovať prihlášky doručené do 30. novembra 2016. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca kalendárneho roka.

 

 

Svoje projekty posielajte na e-mailovú adresu info@kunsthallebratislava.sk alebo poštou na adresu:

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Námestie SNP 12

811 06 Bratislava