ZORKA LEDNÁROVÁ: Perspective

Výstava Zorky Lednárovej vizuálne prepája rôzne písma a znakové sústavy. S využitím kartografického jazyka ukazuje svet ako jediný živý organizmus neustále pretváraný mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne mimo štátnych hraníc a často napriek politickému usporiadaniu krajín
Kurátorka: Lucia Gregorová Stach

Foto: Z archívu autorky

Vernisáž:

25. apríl 2019

od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie:

26. apríl - 16. jún 2019

Miesto:

KHB LAB

Výstava Zorky Lednárovej vizuálne prepája rôzne písma a znakové sústavy. S využitím kartografického jazyka ukazuje svet ako jediný živý organizmus neustále pretváraný mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne mimo štátnych hraníc a často napriek politickému usporiadaniu krajín. Pripomína, že veci a javy nejestvujú sami osebe, nazeráme na ne z rôznych uhlov pohľadu, z rozličnej vzdialenosti, s rôznorodými vstupnými informáciami. „Perspektíva“ v názve výstavy je kľúčovým pojmom, cez ktorý divák/čka odkrýva cez odlišné mierky objektov v inštalácii autorkinu calvinovskú predstavu jazyka ako vizuálnej a zvukovej, ale aj zmyslovej a emocionálnej možnosti zachytiť svet a jeho premeny vo vrstvách, formách a atribútoch, ktoré ho tvoria. Ako systém, na ktorom sa aktívne podieľa aj on/a sám/a.

 

Lucia Gregorová Stach

kurátorka výstavy

 


Zorka Lednárová (1976) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri profesora Juraja Meliša a Jána Hoffstädtera (1995 – 2000), na Muthesius Hochschule für Kunst und Gestaltung v Kieli (Nemecko) v odbore Sochárstvo a projekty u prof. H. Brunnera a R. Weißledera a na Čínskej národnej akadémii v Hangzhou v odbore Sochárstvo a kaligrafia. Postgraduálne štúdium úspešne absolvovala na Institut für Kunst und Kontext na Universität der Künste v Berlíne. V rokoch 2000 až 2006 bola členkou Bundesverband für Bildende Kunst, od roku 2005 je členkou Berliner Pool, v rokoch 2007 až 2010 Neue Gessellschaft für Bildende Kunst v Berlíne. Od roku 2007 viedla osem rokov Okk/Raum 29 v Kolonie Wedding v Berlíne.

 

Od roku 1998 získala na svoju tvorbu mnohé granty, napríklad cestu do Číny a na realizáciu svojich projektov. Boli jej udelené viaceré štipendiá od HSP II, DAAD či Spenersche Stiftung a za svoje diela dostala aj mnohé prestížne ocenenia, napríklad Ocenenie od Berliner Kulturvewantung za program výstavného priestoru Okk/Raum. Od roku 1997 sa tvorivo zúčastnila medzinárodných sochárskych simpózií v Batusz Foundation v Nossene a Stein und Stahl Symposium v Rensburgu v Nemecku, v roku 2000 participovala na Westlake International Scultpure Symposium v čínskom Hangzhou a v roku 2004 na 1. prvom medzinárodnom sochárskom sympóziu v ruskom Petrozavodsku. Žije a pracuje v Berlíne.