ADAM KORCSMÁROS

Adam Korcmáros

Navštevoval Fakultu architektúry na ČVUT v Prahe. Po dvoch rokoch sa rozhodol venovať hlavne teoretickým otázkam a od roku 2016 študuje na Katedre dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Zaujíma sa hlavne o umeleckú a architektonickú tvorbu dvadsiateho storočia, príležitostne sa venuje aj fotografii. Od mája 2018 pracuje v Kunsthalle ako mediátor umenia.