ALEXANDRA TAKÁČOVÁ

Alexandra Takáčová

Po štúdiu na gymnáziu navštevovala FotoK - centrum pre umeleckú fotografiu vo Viedni. V roku 2013 získala certifikát z anglického jazyka na úrovni C1. Od roku 2014 bola na rodičovskej dovolenke. Venuje sa cudzím jazykom a fotografii. Od októbra 2017 pracuje v Kunsthalle Bratislava na pozícii internej mediátorky a zodpovedá za koordináciu ostatných mediátorov umenia.