Diskusia z cyklu LUPA, hostka: Cecilia Guida, Kunsthalle KLUB, 5. 11. 2014

Diskusia z cyklu LUPA, ktorý sa koná v Kunsthalle KLUBe v koncepcii Lýdie Pribišovej.

Súvisiace podujatie: