KATARÍNA TRNOVSKÁ

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
Editorka a kurátorka súčasného dizajnu a umenia. Študovala na Ústave dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2016 absolvovala doktorandské štúdium v odbore dizajn na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (téma dizertačnej práce – Vývoj bytového interiéru so zameraním na dizajn nábytku z konca 50. a začiatku 70. rokov 20. storočia na Slovensku). 
V rokoch 2005 – 2009 pracovala ako kurátorka v galérii design factory v Bratislave. V roku 2005 založila občianske združenie just plug_in, ktoré podporuje výstavné projekty a produkciu súčasného slovenského dizajnu a umenia. Od roku 2014 pracuje v Kunsthalle Bratislava, aktuálne ako manažérka edičných projektov. Pravidelne publikuje v slovenských periodikách zameraných na dizajn a architektúru. Je spoluautorkou a editorkou publikácií Vlna 86-84: Mladíslovenskí architekti, East Side Architecture, LAB 2014 – 2017 Ilona Németh: Eastern Sugar.
 
Kontakt: +421 2 2047 6555, +421 905 539 207, katarina.trnovska@kunsthallebratislava.sk