Kunsthalle Bratislava

Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a Kunsthalle Bratislava (KHB) vznikli ako výsledok boja konktrétnych výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v centre Bratislavy. Poslaním SCVU a KHB je mapovať, vedecky spracovávať a sprístupňovať vizuálne umenie domácemu a zahraničnému publiku. Pokiaľ porovnateľné pracoviská iných kultúrnych oblastí (napríklad Slovenské centrum dizajnu, Hudobné centrum, Divadelný ústav, Filmový ústav, Literárne informačné centrum) vykonávajú svoje aktivity už desaťročia, na Slovensku dodnes neexistovala strešná organizácia, ktorá by systematicky zhromažďovala informácie o vizuálnom umení. 

 

Kunsthalle Bratislava je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Sídli vo výstavných priestoroch Domu umenia v centre Bratislavy (Nám. SNP 12). Výtvarné umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, sprístupňujeme novým experimentálnym modelom založenom na participácii. Na výstavách návštevníkov sprevádzajú špeciálne vyškolení mediátori - pripravení približovať a sprístupňovať výtvarné umenie divákom. Lokálnym poslaním Kunsthalle Bratislava je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie verejnosti. Medzinárodným poslaním Kunsthalle Bratislava je iniciovať zviditeľnenie slovenského vizuálneho umenia prostredníctvom systematicky nadväzovaných partnerstiev s významnými partnerskými inštitúciami v zahraničí.

 

Kunsthalle LAB je tzv. "window gallery", ktorá cez výklady nadväzuje komunikáciu s okoloidúcim publikom. Poslaním je prezentovať projekty interaktívneho charakteru, site-specific, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka, nabúravajúce tradičné vnímanie súčasného umenia ako výlučne “výtvarnej” disciplíny, projekty komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia. Program je založený na dynamickom modeli krátkych experimentálnych výstav, ale súčasťou priestoru budú aj publikácie o súčasnom umení.

 

Kunsthalle KLUB pôsobí v priestoroch V-klubu a v rámci viacerých kurátorských cyklov sprístupňuje súčasné vizuálne umenie prostredníctvom prednášok, diskusii, projekcii, seminárov a konferencii a vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny. Na detských návštevníkov sa zameriavajú aktivity pod názvom Kunsthalle KIDS.  

 

Kunsthalle Bratislava bola založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU). Organizačne je v súčasnosti oddelením Slovenskej národnej galérie.