Mediátori umenia

Kunsthalle Bratislava realizuje nový model komunikácie s návštevníkom, prostredníctvom externých spolupracovníkov - vyškolených mediátorov. Súčasné umenie niekedy verejnosť vníma ako bariérové. Preto sme sa rozhodli pre jeho sprostredkovanie nielen formou katalógov, odborných textov, prednášok a vzdelávacích programov, ale aj prostredníctvom tímu mladých ľudí s profesionálnym záujmom o oblasť súčasného umenia. Mediátori umenia sú ľuďmi prvého kontaktu, sprievodcami, permanentne prítomnými na výstavách, ktorí s návštevníkmi komunikujú o vystavených dielach a témach výstav. Sú medzi nimi študenti a absolventi umenia, dejín umenia a príbuzných humanitných odborov.

 

Interní mediátori: Alexandra Takáčová, Adam Korcsmáros
​Externí mediátori: Linda Blahová, Richard Kašický, Radim Straka, Ines Herćan, Viktória Hrončoková, Ľubomíra Sekerášova, Gabriela Halás, Martina Šikulová, Jarka Poliaková, Alena Brošková, Dáša Popelková, Linda Mendelová, Filip Mozdík, Michal Meliško, Simona Švaňová, Patrik Hujo, Natália Kupcová, Valéria Šebová, Ivana Petáková.