Mediátori umenia

Kunsthalle Bratislava realizuje nový model komunikácie s návštevníkom, prostredníctvom externých spolupracovníkov - vyškolených mediátorov. Súčasné umenie niekedy verejnosť vníma ako bariérové. Preto sme sa rozhodli pre jeho sprostredkovanie nielen formou katalógov, odborných textov, prednášok a vzdelávacích programov, ale aj prostredníctvom tímu mladých ľudí s profesionálnym záujmom o oblasť súčasného umenia. Mediátori umenia sú ľuďmi prvého kontaktu, sprievodcami, permanentne prítomnými na výstavách, ktorí s návštevníkmi komunikujú o vystavených dielach a témach výstav. Sú medzi nimi študenti a absolventi umenia, dejín umenia a príbuzných humanitných odborov.

 

Interní mediátori: Adam Korcsmáros, Linda Mendelová
​Externí mediátori: Richard Kašický, Martina Šikulová, Michal Meliško, Simona Švaňová, Mária Hanečková, Matús Pisarčík, Lujza Stopková, Zuzana Kadárová, Jana Valúchová, Lenka Dudášová, Andrea Vrtelová, Daniela Paľová, Andrea Medzihorská, Barbara Debrecká, Veronika Ballová, Oksana Hoshko.