Nevyhnutná(?) prítomnosť diváka v tvorbe Ilony Németh